Anglų kalbos pamokos Mortimer English klube – dažnai užduodami klausimai

Kodėl reikia labai mažiems vaikams mokytis užsienio kalbos?

Mažiems vaikams daug lengviau ir natūraliau sekasi mokytis antros kalbos. Anksti pradėję mokytis vaikai išmoksta kalbėti be akcento, o gramatiką įvaldo intuityviai.

Užsienio kalba jiems tampa gerai pažįstama ir jie beveik nejaučia skirtumo tarp antrosios ir gimtosios kalbos.

Ar reikia mokyti vaikus užsienio kalbos, jei jie dar tik pradeda kalbėti gimtąja?

Taip. Mažylis augdamas ir mokydamasis dviejų kalbų gebės suprasti ir kalbėti abiem kalbom. Gimtosios kalbos mokymasis nėra neigiamai įtakojamas, jei mokomasi kartu ir antrosios kalbos. Atvirkščiai, dar vienos kalbos mokymasis padeda geriau suvokti kalbos struktūrą, ypač gerai tai atsiskleidžia, kai vaikas ateina į mokyklą. Tokie vaikai ženkliai geriau supranta skirtingų kalbų gramatiką.

Ar ne per didelis krūvis tokiam mažam vaikui mokytis iš karto dviejų kalbų?

Ne, mūsų pamokos pritaikytos tokio amžiaus vaikams. Jos sužadina vaiko smalsumą. Vaikams mokytis smagu, jie nepatiria jokios įtampos ar spaudimo. Maži vaikai – kalbų genijai. Jie geba išmokti skirtingas kalbas ir dialektus, netgi tas kalbas, kurios jų tėvams skamba labai egzotiškai. Svarbu atsiminti, kad anglų kalbos kaip ir gimtosios vaikai mokosi tokiame amžiuje be ypatingų pastangų. Jie nesimoko gramatinių taisyklių, o išmoksta intuityviai.

Ar nebus vėliau mokykloje vaikams nuobodu?

Ne. Mūsų temos paruošia vaikus sėkmingam mokymuisi mokykloje. Mūsų mokiniai ateina ir su pasididžiavimu pasakoja, kad mokykloje mokytis jiems ženkliai lengviau sudėtingų gramatinių dalykų, nes kalbėti ir suprasti kalbą jie jau išmoko Mortimer klube. Kai kurie vaikai pas mus išmoksta net ir skaityti bei rašyti angliškai, dėl to mokykloje jie gali skirti daugiau dėmesio naujų žodžių ir taisyklių mokymuisi. Anksti kelių kalbų pradėję mokytis vaikai labiau pasitikti savimi, jų pažymiai geresni, jie noriai mokosi.

Mano vaikas jau mokosi pradinėje mokykloje. Ar mums verta papildomai mokytis anglų kalbos ir Mortimer klube?

Taip. Mūsų pamokos ir mokyklos pamokos yra puikiai suderinamos ir papildo vienos kitas. Mūsų pamokų privalumas – mažos grupės (4–8 vaikai), gimtosios kalbos mokymosi principais paremta mokymo metodika, puiki mokymo medžiaga su CD diskais. Mokymasis mažose grupėse garantuoja, kad kiekvienas vaikas gaus pakankamai dėmesio. Mūsų mokytojos iš karto pastebi, jei vaikas susiduria su sunkumais. 
Vaikai turi daug galimybių išbandyti savo jėgas ir praktiškai naudoti kalbą mažose grupėse. Jie išmoksta puikiai tarti, o CD disko klausymasis namuose šį gebėjimą dar labiau sustiprina.

Mano vaikas jau mokosi vidurinėje mokykloje. Ar mums verta papildomai mokytis anglų kalbos ir Mortimer klube?

Taip. Svarbu prisiminti, kad mokykloje vaikai tuo pačiu metu mokosi skaityti, rašyti, kalbėti, suvokti. Dažnai vaikams tai atrodo per sunku, todėl jie praranda susidomėjimą ir norą mokytis. Kalbos mokymasis turi būti smagus, o ne varginantis. Pas mus mokytis kalbos vaikams smagu – čia jie nepatiria spaudimo, nebijo šnekėti. Mūsų mokymo medžiaga dera prie mokyklos kurso, o vaikai pripratę naudoti kalbą mažose grupėse, vėliau drąsiau jaučiasi ir klasėje. 
Be to, mūsų mokytojos individualiai sprendžia kiekvieno vaiko problemas, jei jis tokių turi. Mes dažnai susiduriame su vaikais, kurie puikiai mokykloje išmoksta versti ir rašyti, tačiau neturi komunikacinių įgūdžių. Dėl šios priežasties mes skiriame didelį dėmesį kalbėjimui.