Nauji mokslo metai Mortimeryje

Mortimer English Club sveikina visus su naujų mokslo metų pradžia.
Su nekantrumu laukiame mūsų mokinių, taip pat kviečiame visus norinčius vaikučius prisijungti prie mūsų draugiškos kompanijos. Jūsų laukia naujos įdomios istotrijos, mokomieji žaidimai, ryški, spalvota mokomoji medžiaga, dainelės ir eilėraščiai.

Naujais mokslo metais Mortimer English Club siūlo šias programas:

Anglų kalba vaikams

Mūsų klubo metodais siekiama, kad vaikas mokytųsi antrosios kalbos tokiais pačiais principais kaip ir gimtosios – be spaudimo, su malonumu, net nejusdamas, kad mokosi.
„Mortimer English Club“ užsiėmimuose anglų kalbos vaikai mokosi žaisdami draugiškoje ir saugioje aplinkoje. Tai stiprina jų pasitikėjimą savo jėgomis, vaikai be jokios prievartos ar įtampos išmoksta suprasti, kalbėti, vėliau – rašyti ir skaityti.

English for Minis – Anglų kalba mažyliams (2 – 4 metai)

Mūsų mokykloje vaikai mokosi kalbos neformaliai ir naudoja visas jusles. Jie žaidžia, dainuoja, lavina motoriką, tapo ir, be abejo, smagiai leidžia laiką. Pradžioje didžiausias dėmesys skiriamas kalbos suvokimui ir atskirų žodžių tarimui. Žaidžiant įvairius žaidimus bei mokantis iš paveikslėlių, žodžiai išmokstami palaipsniui, netrukus mažyliai ima kalbėti trumpais nesudėtingais sakiniais. Mūsų sukurtų mokymo priemonių dėka Jūsų vaikas labai greitai ima kalbėti angliškai taip pat natūraliai kaip ir gimtąja kalba.

English for Children – Anglų kalba vaikams (4 – 10 metų)

Akcentuojamas kalbos suvokimas ir laisvas šnekėjimas. Parenkant vaikų amžių atitinkamas mokymo medžiagas ir žaidimus, palaipsniui gausinamas žodynas; netrukus vaikai ima dalyvauti nesudėtinguose angliškuose pokalbiuose bei supranta trumpas istorijas. Esminės gramatikos vaikai išmoksta intuityviai bei žaisdami specialius žaidimus ar atlikdami tam tikras užduotis.

English for Cool Kids – Anglų kalba pažengusiems vaikams (8 – 12 metų)

Ši programa skirta vaikams, turintiems didelių pasiekimų mokantis anglų kalbos pradinėje mokykloje arba baigusiems Mortimer English Club programą vaikams.
Naujų idėjų, temų, žaidimų integravimas į anglų kalbos pamokas leidžia papildyti, praplėsti žodyną ir praturtina leksiką. Daugiau dėmesio skiriama pagrindinėms gramatikos taisyklėms, skaitymo bei rašymo įgūdžių tobulinimui. Taip pat daug dėmesio skiriama gebėjimui bendrauti anglų kalba.

Fit for English – Anglų kalba mokiniams (10 – 16 metų)

Pagrindinėje mokykloje vaikai dažnai patiria sunkumų, nes čia mokymosi programa ženkliai sudėtingesnė nei pradinėje mokykloje.
Labai dažnai mokiniai gali skaityti ir rašyti, supranta gramatines struktūras, bet negali kalbėti užsienio kalba.
Mes padedame užpildyti mokymo(si) spragas ir atsikratyti kalbėjimo antrąja kalba baimės. Kalbėjimo, klausymo ir suvokimo užduotys yra smagios ir nekelia vaikams įtampos.
Mortimer klube vaikai turi daug galimybių praktiškai naudoti teorines žinias – čia jie drąsiai ir laisvai šneka bei diskutuoja angliškai.

Anglų kalba Jūsų darželyje

Siūlome pasinaudoti Mortimer kalbų klubo paslaugomis Jūsų darželyje. Anglų kalbos užsiėmimai gali būti integruoti Jūsų kasdienėje ugdomojoje veikloje.
Siūlome tris programas:
– Anglų kalba lopšelinukams;
– Anglų kalba mažyliams (darželinukams);
– Anglų kalba vaikams (priešmokyklinukams).
Užsiėmimai vyksta mažose grupėse (5-10 vaikų), vaikai gali lankyti užsiėmimus 1 arba 2 kartus per savaitę. Kainų derinimas darželiams yra lankstus.

Šių mokslo metų naujienos

Anglų kalbos užsiėmimai nuotoliniu būdu Mortimer English Club

Technologijų plitimas, naujos informacijos skleidimo galimybės ir šiuolaikinio pasaulio iššūkiai prisideda prie vis didėjančio poreikio mokytis nuotoliniu būdu. Toks mokymosi būdas turi daug privalumų. Tai ir lankstus tvarkaraštis, ir papildomos interaktyvios bei informacinės galimybės, prieinamumas ir, žinoma, laiko bei priemonių sutaupymas. Mes pritaikėme Mortimer English Club programą nuotoliniam mokymui, išlaikant metodų efektyvumą, lengvumą ir mokymosi medžiagos prieinamumą.

Užsiėmimai vyksta online realiu laiku ir nedidelėmis grupėmis iki 5 žmonių. Pamokų metu naudojama skaitmeninė mokomoji medžiaga, specialios užduotys ir žaidimai, o taip pat realizuojamos papildomos interaktyvios galimybės

Morning Mortimer English Club

1,5 valandos užsiėmimai 3-5 metų vaikams, kurių metu vaikai girdės tik anglų kalbą.
– Ypatinga metodika, kuri taikoma ir mokantis gimtosios kalbos;
– Linksmi mokomieji žaidimai;
– Eilėraščiai, dainos ir knygos anglų kalba;
– Darbeliai, piešimas ir kūrybinis vystymasis
– Maža grupė nuo 3 iki 6 vaikučių.

Anglų kalba vaikams ir paaugliams su mokytoju iš Amerikos

Tai papildoma programa Mortimer English Club mokiniams ir vaikams, kurie daro didelę pažangą mokantis anglų kalbos ir norėtų pagerinti savo tarimą, papildyti žodyną, pagerinti anglų kalbos supratimą ir įveikti kalbos barjerą. Kiekvieno užsiėmimo metu bus nagrinėjama kita tema, bendraujama, atliekamos su tema susijusios užduotys.

Anglų kalba suaugusiems su mokytoju iš Amerikos

Anglų klabos praktika su mokytoju, kurio gimtoji kalba yra anglų, leis išlaikyti bei pagerinti Jūsų anglų kalbos lygį. Užsiėmimų metu aptarinėjamos įvairios temos, mokomasi tarimo, struktūros bei kasdienių, bendrų frazių panaudojimas.

Mūsų kainos

Naujaisiais mokslo metais pas mus liko tos pačios kainos. Mėnesinis mokestis – 40 eurų arba 10 eurų už pamoką. Jeigu lankysite pamokas du kartus per savaitę , tada mėnesinis mokestis bus – 72 eurai. Taikome lanksčią nuolaidų sistemą pastoviems klientams, antram vaikui šeimoje, o taip pat įsigijant abonamentą.

Norėdami susipažinti su mūsų užsiėmimais galite atvykti į atvirą anglų kalbos pamoką. Atvirų pamokų tvarkaraštį rasite paspaudę nuorodą.

Jeigu nespėjote užsirašyti į atvirą pamoką, galite prisijungti prie jau esamos grupės į bandomąją pamoką. Užsiregistruoti į atviras pamokas ir užsirašyti į anglų kalbos kursus galite paspaudę nuorodą. Jei turite klausimų, skambinkite mums telefono numeriu 860204302 arba siųskite laišką elektroniniu paštu adresu e-mail info@mortimer-anglu.lt.