Online pamokos

Anglų kalbos užsiėmimai nuotoliniu būdu Mortimer English Club

Technologijų plitimas, naujos informacijos skleidimo galimybės ir šiuolaikinio pasaulio iššūkiai prisideda prie vis didėjančio poreikio mokytis nuotoliniu būdu. Toks mokymosi būdas turi daug privalumų. Tai ir lankstus tvarkaraštis, ir papildomos interaktyvios bei informacinės galimybės, prieinamumas ir, žinoma, laiko bei priemonių sutaupymas. Mes pritaikėme Mortimer English Club programą nuotoliniam mokymui, išlaikant metodų efektyvumą, lengvumą ir mokymosi medžiagos prieinamumą.

Užsiėmimai vyksta online realiu laiku ir nedidelėmis grupėmis iki 5 žmonių. Pamokų metu naudojama skaitmeninė mokomoji medžiaga, specialios užduotys ir žaidimai, o taip pat realizuojamos papildomos interaktyvios galimybės.

Pagrindinis dėmesys yra skiriamas kalbos supratimui ir savo minčių dėstymui anglų kalba, motyvuojant vaikus kalbėti vėl ir vėl. Stengiamės išvengti gimtosios kalbos naudojimo, vaikai kartoja ir įsimena žodžius bei pilnus sakinius, nesinaudojant vertimu. Anglų kalba vartojama aktyviai, laisvai ir kūrybiškai. Vaikai žaidžia lavinamuosius mokomuosius žaidimus, kuria, piešia ir dainuoja. Ramios užduotys kaitaliojasi su dinamiškomis, tokiu būdu vaikai nepavargsta ir jiems nenusibosta, turint 8-9 veiklas per pamoką.

Gramatikos mokomasi intuityviai ir ji įtvirtinama specialių žaidimų bei užduočių pagalba.

Skaitymo bei rašymo mokymas vykdomas pagal specialią metodiką Jolly Phonics naudojant tam skirtą interaktyvią platformą.

Vedant pamokas atsižvelgiame į kiekvieno vaiko gebėjimus bei stengiamės rasti priėjimą prie kiekvieno mokinio.

Užsiėmimai vyksta tiek grupėmis, tiek individualiai, vieną ar du kartus per savaitę "Zoom" platformoje. Užsiėmimų trukmė nuo 30 iki 60 minučių, priklausomai nuo programos.

Anglų kalbos programos mokantis nuotoliniu būdu:

  • Online English for Children 6-7 metai
  • Online English for Children 8-9 metai
  • Online English for Children 10-11 metų
  • Online English for Cool Kids 12-13 metų
  • Online English Fit for English 14-15 metų